Оферти

Оферта за нови полуремаркета, платформи и батерии от бутилки (газопакети) за транспортиране на компресиран природен газ (метан)

Оферта за пълен комплект газова уредба на метан BRC

Оферта за модулна метан-станция за зареждане със сгъстен приподен газ (метан) на италианската фирма SICOM

Оферта за модулна метан-станция за зареждане със сгъстен природен газ(метан) на италианската фирма BRC

Оферта за нови полуремаркета, платформи и батерии от бутилки (газопакети) за транспортиране на компресиран газ (метан)

Оферта за газорегулиращи табла (ГРП 200 - 4 BAR) за понижаване на налягането от 200 на 4 BAR компресиран газ доставян с полуремаркета, платформи и батерии от бутилки(газопакети)

Икономически параметри

Икономическа обосновка за рентабилността на доставка на компресиран природен газ с полуремаркета, платформи и батерии от бутилки

Икономическа обосновка за рентабилността на компресорни метан-станции с марка SICOM предназначени за зареждане на автомобили с компресиран природен газ - метан

Икономическа обосновка за рентабилността на пълен комплект автомобилна газова уредба на метан с марка BRC

Икономическа обосновка за рентабилността на компресорни метан-станции с марка BRC предназначени за зареждане на автомобили с компресиран природен газ – метан