Икономическа обосновка за рентабилността на компресорни метан-станции с марка SICOM предназначени за зареждане на автомобили с компресиран природен газ – метан

 

 

Уважаеми господа,

 

Казвам се Любо Ганев – управител  на фирма Ремикс България ООД, която е изключителен представител на италианската фирма SICOM за модулни метан-станции за зареждане на автомобили със сгъстен природен газ (метан) за България. Имам удоволствието да ви предложа икономическа обосновка на пълен комплект модулна метан-станция за входно налягане на газа 4-55 bar/g. Искам първо да уточня съотношението на отделните параметри на компресиран на 200 bar/g природен газ:

 

1. Доставна цена от Булгаргаз – 496,16 лв с ДДС за 1000 нормални м³ метан

 

1 м³ метан = 4 литра метан = 0,71 кг метан = 0,496 лв с ДДС (доставна цена от Булгаргаз)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,4 м³ метан = 0,694 лв с ДДС (доставна цена от Булгаргаз)

1 литър метан = 0,25 м³ метан = 0,178 кг метан = 0,124 лв с ДДС (доставна цена от Булгаргаз)

Съотношението метан - бензин и метан - пропан-бутан е следното:

3,2 литра метан = 0,571 кг метан = 1 литър бензин = 0,396 лв с ДДС (доставна цена от Булгаргаз)

3 литра метан = 0,535 кг метан = 1 литър пропан-бутан = 0,371 лв с ДДС (Булгаргаз)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,750 литра бензин = 0,694 лв с ДДС (доставна цена от Булгаргаз)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,867 литра пропан-бутан = 0,694 лв с ДДС (Булгаргаз)

 

2. Доставна цена от Овъргаз – 534.40 лв с ДДС за 1000 нормални м³ метан

 

1 м³ метан = 4 литра метан = 0,71 кг метан = 0,534 лв с ДДС (доставна цена от Овъргаз)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,4 м³ метан = 0,747 лв с ДДС (доставна цена от Овъргаз)

1 литър метан = 0,25 м³ метан = 0,178 кг метан = 0,133 лв с ДДС (доставна цена от Овъргаз)

Съотношението метан - бензин и метан - пропан-бутан е следното:

3,2 литра метан = 0,571 кг метан = 1 литър бензин = 0,426 лв с ДДС (доставна цена от Овъргаз)

3 литра метан = 0,535 кг метан = 1 литър пропан-бутан = 0,399 лв с ДДС (Овъргаз)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,750 литра бензин = 0,747 лв с ДДС (доставна цена от Овъргаз)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,867 литра пропан-бутан = 0,747 лв с ДДС (Овъргаз)

 

3. Продажна цена на краен клиент на колонка – 1,30 лв/кг

 

1 м³ метан = 4 литра метан = 0,71 кг метан = 0,923 лв с ДДС (продажна цена на колонка)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,4 м³ метан = 1,30 лв с ДДС (продажна цена на колонка)

1 литър метан = 0,25 м³ метан = 0,178 кг метан = 0,231 лв с ДДС (продажна цена на колонка)

Съотношението метан - бензин и метан - пропан-бутан е следното:

3,2 литра метан = 0,571 кг метан = 1 литър бензин = 0,742 лв с ДДС (продажна цена на колонка)

3 литра метан = 0,535 кг метан = 1 литър пропан-бутан = 0,695 лв с ДДС (колонка)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,750 литра бензин = 1,30 лв с ДДС (продажна цена на колонка)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,867 литра пропан-бутан = 1,30 лв с ДДС (колонка)

 

4. Печалба от продажба на колонка на цена 1,30 лв/кг с доставчик Булгаргаз с надценка 87%

 

Параметри

Доставна цена

Продажна цена

Печалба

Разходи 7%

Крайна печалба

М³ метан

0,496 лв с ДДС

0,923 лв с ДДС

0,427

0,034 лв с ДДС

0,393 лв с ДДС

Кг метан

0,694 лв с ДДС

1,30 лв с ДДС

0,606

0,048 лв с ДДС

0,558 лв с ДДС

Литър метан

0,124 лв с ДДС

0,231 лв с ДДС

0,107

0,008 лв с ДДС

0,099 лв с ДДС

 

            А) Печалба на станция при средно еднократно зареждане на автомобил със 70 литра - 12,5 кг метан на цена 1,30 лв/кг при различен брой автомобили за ден

 

Брой  автомобили

Дневен оборот за 1 автомобил

Дневен оборот брой автомобили

Дневна крайна печалба

Месечна печалба лв

Годишна печалба лв

20

16,25 лв с ДДС

325,00 лв с ДДС

139,50 лв с ДДС

4185

50917

50

16,25 лв с ДДС

812,50 лв с ДДС

348,75 лв с ДДС

10462

127294

100

16,25 лв с ДДС

1625,00 лв с ДДС

697,50 лв с ДДС

20925

254587

150

16,25 лв с ДДС

2437,50 лв с ДДС

1046,25 лв с ДДС

31387

381882

200

16,25 лв с ДДС

3250,00 лв с ДДС

1395,00 лв с ДДС

41850

509175

300

16,25 лв с ДДС

4875,00 лв с ДДС

2092,50 лв с ДДС

62775

763764

500

16,25 лв с ДДС

8125,00 лв с ДДС

3487,50 лв с ДДС

104625

1272937

1000

16,25 лв с ДДС

16250,00 лв с ДДС

6975,00 лв с ДДС

209250

2545875

 

 

5. Печалба от продажба на колонка на цена 1,30 лв/кг с доставчик Овъргаз с надценка 74%

 

Параметри

Доставна цена

Продажна цена

Печалба

Разходи 7%

Крайна печалба

М³ метан

0,534 лв с ДДС

0,923 лв с ДДС

0,389

0,037 лв с ДДС

0,352 лв с ДДС

Кг метан

0,747 лв с ДДС

1,30 лв с ДДС

0,553

0,052 лв с ДДС

0,501 лв с ДДС

Литър метан

0,133 лв с ДДС

0,231 лв с ДДС

0,098

0,009 лв с ДДС

0,089 лв с ДДС

 

            А) Печалба на станция при средно еднократно зареждане на автомобил със 70 литра - 12,5 кг метан на цена 1,30 лв/кг при различен брой автомобили за ден

 

Брой  автомобили

Дневен оборот за 1 автомобил

Дневен оборот брой автомобили

Дневна крайна печалба

Месечна печалба лв

Годишна печалба лв

20

16,25 лв с ДДС

325,00 лв с ДДС

125,25 лв с ДДС

3757

45716

50

16,25 лв с ДДС

812,50 лв с ДДС

313,12 лв с ДДС

9392

114290

100

16,25 лв с ДДС

1625,00 лв с ДДС

626,25 лв с ДДС

18785

228580

150

16,25 лв с ДДС

2437,50 лв с ДДС

939,38 лв с ДДС

28177

342870

200

16,25 лв с ДДС

3250,00 лв с ДДС

1252,50 лв с ДДС

37570

457160

300

16,25 лв с ДДС

4875,00 лв с ДДС

1878,75 лв с ДДС

56355

685740

500

16,25 лв с ДДС

8125,00 лв с ДДС

3131,25 лв с ДДС

93925

1142900

1000

16,25 лв с ДДС

16250,00 лв с ДДС

6262,50 лв с ДДС

187850

2285800

 

 

Пример 1: Компресорна станция модел W132 с капацитет 850 м³/час при входящо налягане 5-6 bar/g с 2 двойнозареждащи колонки може да компресира 3400 литра метан за 1 час или 81600 литра метан за 24 часа с които могат да се заредят 1166 автомобила с бутилки от 70 литра – 12,5 кг газ.

Пример 2: Компресорна станция модел W90 с капацитет 550 м³/час при входящо налягане 5-6 bar/g с 1 двойнозареждаща колонка може да компресира 2200 литра метан за 1 час или 52800 литра метан за 24 часа с които могат да се заредят 755 автомобила с бутилки от 70 литра – 12,5 кг газ.

 

Основните предимства на метанстанциите с марката SICOM са:

- Чрез модерните си технологии и високото качество на продукцията фирмата е изградила мрежи от зарядни станции в много страни по света и има амбициите да изгради 30 – 40 станции на територията на Република България до 2009 година, предлагайки най-атрактивни и специални условия и комплексен пакет от услуги за българските клиенти. 25 станции са вече доставени в България.

- Компресорните станции на SICOM са с голям капацитет и нисък разход на енергия, което се постига с използването на най-съвременните технологии в производството на такова оборудване. Разходите за електроенергия са сведени до 3-4% от доставната цена на метана

- Единствено SICOM е патентовала използването на “Бустер” (допълнителен по-малък хидравличен компресор с мощност 15 Kw и 18 Kw) за по-бързо пълнене от хранилището към колонката и намаляване на разходите за електроенергия. С използването на “Бустера” се удължава живота на основния компресор, понеже се използва по-малко и се налага по-рядка смяна на консумативите и по-слабо износване на неговите компоненти

- могат да работят в широк диапазон от входни налягания (3-60 bar/g)

- най-ниската цена на българския пазар (разликата за пълен комплект спрямо останалите производители, представени в България, надхвърля 40 000 евро)

- Единствено SICOM доставя пълен комплект метан-станции монтирани в специални контейнери които не се заплащат допълнително и клиентите нямат никакви други разходи по окомплектоването на станцията, освен транспортни, товаро-разтоварни, митнически и банкови разходи. Отделно се заплаща на Ремикс България ООД труда за монтажа и стартирането на компресорната станция съгласно изискванията на SICOM, като Ремикс България ООД поема за своя сметка пълното гаранционно обслужване и поддръжка в срок от 1 (една) година от датата на пускане в експлоатация на модулната станция, но не по късно от 18 месеца от датата на закупуване. Отделно се заплащат на Ремикс България ООД само консумативите използвани през гаранционния срок (масла, филтри, гарнитури и др.) След изтичане на този период, условията по обслужването и поддръжката на доставената техника се договарят чрез отделен договор между вашата фирма и Ремикс България ООД.

 

Компресорната станция се доставя монтирана във взривозащитен метален контейнер с всички свързващи вътрешни тръбопроводи , електрическа система, газсигнализатор, въздушен компресор за пневматичните системи, въздуховод и продухвателен резервоар на входа на газта. Монтажа и свързването на всички отделни модули и компоненти на станцията се извършва от  обучени и висококвалифицирани специалисти на Ремикс България ООД във фабриката на SICOM в Италия, където се извършват всички необходими тестове за правилното функциониране на станцията. Цената за целия монтаж възлиза на сумата от 9000 лв. до 16000 лв. без ДДС в зависимост от вида на компресора и броя на колонките.

 

Фирма Ремикс България ООД по желание на своите клиенти може да осигури лизингова схема или банков кредит за закупуване на станцията, като същевременно гарантира пред съответните институции за правилното техническо поддържане и възможност за обратно изкупуване на съоръжението преди изтичането на срока за изплащане на цена по допълнително договаряне.

 

За всякаква информация можете да ме намерите на тел. 0888-330053 или в офиса на тел/факс: 02-8629057.

Е-mail: remix@datacom.bg

www.remixbg.com

 

С уважение:  

 

 Любо Ганев