ОФЕРТА ЗА НОВИ полуремаркета, платформи И БАТЕРИИ ОТ БУТИЛКИ (ГАЗОПАКЕТИ) за транспортиране на компресиран природен газ (метан)

 

 

Уважаеми господа,

 

Казвам се Любо Ганев – управител  на фирма Ремикс България ООД, която е изключителен представител за България на италианските фирми BRC и SICOM за модулни метан-станции за зареждане със сгъстен природен газ (метан) и на фирите DALMINE и WORTHINGTON произвеждащи метанови бутилки. Имам удоволствието да ви предложа оферта за нови полуремаркета, платформи и газопакети, окомплектовани с бутилки на фирмите DALMINE и WORTHINGTON предназначени за транспортиране и съхранение на компресиран на 200 бара природен газ (метан). Всички полуремаркета, платформи и батерии от бутилки произведени от Ремикс България ООД отговарят на всички необходими изисквания и стандарти на България и ЕС и притежават одобрен сертификат за превоз на газове под налягане и леснозапалими товари – ADR. Всички полуремаркета, платформи и батерии от бутилки са тествани и узаконени в България.

 

1.      Вариант 1/A. Триосно полуремарке ADR T PED SCHMITZ CARGOBULL тип SPL 24/L-13.62 EB за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ тип BS 20 P200 – 5062 с размери д/ш/в в см – 1362/248/300 с монтирани 225 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра или общо 20 250 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално в 5 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 5062,5 нм3. Тегло с пълни бутилки и ремарке – 29 000 кг. Много функционално за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 230 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 4 500,00 лв.

2.      Вариант 1/B. Триосно полуремарке ADR T PED SCHMITZ CARGOBULL тип SPL 24/L-13.62 EB за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ тип BS 20 P200 – 5962 с размери д/ш/в в см – 1362/248/320 с монтирани 265 броя бутилки с марка WORTHINGTON по 90 литра или общо 23 850 литра с размери: диам. 270 мм; дължина 1840 мм; тегло 73 кг. свързани хоризонтално в 5 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 5962,5 нм3. Тегло с пълни бутилки и ремарке – 32 200 кг.Много функционално за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 260 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 5 500,00 лв.

3.      Вариант 1/C. Триосно полуремарке ADR T PED SCHMITZ CARGOBULL тип SPL 24/L-13.62 EB за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ тип BS 20 P200 – 5782 с размери д/ш/в в см – 1362/248/320 с монтирани 257 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра или общо 23 130 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално в 5 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 5782,5 нм3. Тегло с пълни бутилки и ремарке – 32 200 кг. Много функционално за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 250 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 5 000,00 лв.

4.      Вариант 1/D. Триосно полуремарке ADR T PED SCHMITZ CARGOBULL тип SPL 24/L-13.62 EB за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ тип BS 20 P200 – 5782 с размери д/ш/в в см – 1362/248/320 с монтирани 257 броя бутилки с марка WORTHINGTON по 90 литра или общо 23 130 литра с размери: диам. 270 мм; дължина 1840 мм; тегло 73 кг. свързани хоризонтално в 5 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 5782,5 нм3. Тегло с пълни бутилки и ремарке – 29 000 кг.Много функционално за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 255 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 5 000,00 лв.

5.      Вариант 1/E. Триосно полуремарке ADR T PED SCHMITZ CARGOBULL тип SPL 24/L-13.62 EB за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ тип BS 20 P200 – 6435 с размери д/ш/в в см – 1362/248/340 с монтирани 286 броя бутилки с марка WORTHINGTON по 90 литра или общо 25 740 литра с размери: диам. 270 мм; дължина 1840 мм; тегло 73 кг. свързани хоризонтално в 5 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 6435 нм3. Тегло с пълни бутилки и ремарке – 32 200 кг.Много функционално за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 270 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 5 500,00 лв.

6.      Вариант 2/A. Батерия от бутилки – транспортируема състояща се от 6 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра или общо 540 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 135 нм3и с размери в см – 100х70х230. Тегло с пълни бутилки – 754 кг. Могат да се поставят до 39 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Много функционална за битови потребители. Единична цена без ДДС: 4 500,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 200,00 лв.

7.      Вариант 2/В. Батерия от бутилки – транспортируема състояща се от 9 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра или общо 810 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 202,5 нм3 и с размери в см – 100х100х230. Тегло с пълни бутилки – 1070 кг. Могат да се поставят до 26 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Много функционална за битови потребители. Единична цена без ДДС: 6 500,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 300,00 лв.

8.      Вариант 2/С. Батерия от бутилки – транспортируема състояща се от 12 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра или общо 1080 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 270 нм3 и с размери в см – 130х100х230. Тегло с пълни бутилки – 1390 кг. Могат да се поставят до 20 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Много функционална за битови потребители. Единична цена без ДДС: 8 500,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 400,00 лв.

9.      Вариант 2/D. Батерия от бутилки – транспортируема състояща се от 16 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра или общо 1 440 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани вертикално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 8х1 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 360 нм3 и с размери в см – 130х130х230. Тегло с пълни бутилки – 1802 кг. Могат да се поставят до 10 такива батерии на стандартно полуремарке и да се разтоварват поотделно. Много функционална за битови потребители. Единична цена без ДДС: 11 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 500,00 лв.

10.    Вариант 2/E. Батерия от бутилки – стационарна състояща се от 53 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра или общо 4 770 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 1192,5 нм3 и с размери в см – 194х238х196. Тегло с пълни бутилки – 5800 кг. Могат да се поставят до 5 такива батерии на стандартно полуремарке или да се поставят заедно или поотделно на платформи, камиони, ремаркета и др. Може да се използва за допълнително стационарно хранилище за байпас с цел да не се преустановява подаването на газ при смяна на полуремаркетата използвани на обекти захранвани с компресиран природен газ. Много функционална за малки и средни промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 45 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 1 900,00 лв.

11.    Вариант 3/A. Платформа с монтирани батерии от бутилки с размери д/ш/в в см – 745/248/250 – транспортируема състояща се от 114 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра или общо 10 260 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. свързани хоризонтално в 3 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 2565 нм3. Тегло с пълни бутилки – 15 000 кг. Много функционална за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 100 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 2 500,00 лв.

12.    Вариант 3/B. Платформа с монтирани батерии от бутилки с размери д/ш/в в см – 745/248/250 – транспортируема състояща се от 135 броя бутилки с марка WORTHINGTON по 90 литра или общо 12 150 литра с размери: диам. 270 мм; дължина 1830 мм; тегло 74 кг. свързани хоризонтално в 3 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 3037,5 нм3. Тегло с пълни бутилки – 14 500 кг. Много функционална за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 120 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС:  3 000,00 лв.

13.    Вариант 3/C. Платформа с монтирани батерии от бутилки с размери д/ш/в в см – 745/248/250 – транспортируема състояща се от 151 броя бутилки с марка WORTHINGTON по 90 литра или общо 13 590 литра с размери: диам. 270 мм; дължина 1830 мм; тегло 74 кг. свързани хоризонтално в 3 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 3397,5 нм3. Тегло с пълни бутилки – 16 000 кг. Много функционална за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 130 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС:  3 300,00 лв.

14.    Вариант 3/D. Платформа с монтирани батерии от бутилки с размери д/ш/в в см – 745/248/250 – транспортируема състояща се от 252 броя бутилки с марка DALMINE по 40 литра или общо 10 080 литра с размери: диам. 203 мм; дължина 1500 мм; тегло 40 кг. свързани хоризонтално в 3 групи (всяка със собствена спирателна арматура) заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба Ø 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна арматура с общ обем 2520 нм3. Тегло с пълни бутилки – 15 000 кг. Много функционална за средно големи и големи промишлени потребители. Единична цена без ДДС: 90 000,00 лв. Отдаване под наем при едногодишен договор: цена на месец без ДДС: 2 500,00 лв.

15.    Вариант 4/A. Платформа с монтирани компресор с газов двигател Бустер 55 Kw с дебит 1100 нм3/ч при входно налягане 70 bar и батерии от бутилки с размери д/ш/в в см – 745/248/250 – транспортируема състояща се от 106 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. с общ обем 2385 нм3. Единична цена без ДДС: 240 000,00 лв.

16.    Вариант 4/B. Платформа с монтирани компресор с газов двигател Бустер 18 Kw с дебит 350 нм3/ч при входно налягане 70 bar и батерии от бутилки с размери д/ш/в в см – 745/248/250 – транспортируема състояща се от 106 броя бутилки с марка DALMINE по 90 литра с размери: диам. 273 мм; дължина 1847 мм; тегло 85 кг. с общ обем 2385 нм3. Единична цена без ДДС: 190 000,00 лв.

 

 

Ремикс България ООД използва платформа и триосно полуремарке ADR T PED производство на SCHMITZ CARGOBULL и извършва монтажа на батериите от бутилки в своята база в гр. София. Гаранционният срок е 12 (дванадесет) месеца за бутилковата инсталация монтирана върху полуремаркето или самостоятелна, 24 (двадесет и четири) месеца пълна гаранция на полуремаркето или платформата (производство на SCHMITZ CARGOBULL), 10 (десет) години гаранция против корозия на рамата, 6 (шест) години или един милион километра пробег на ходовия механизъм.

Гореописаните продукти произвеждани от Ремикс България ООД са в съответствие с изискванията на следните Европейски стандарти и Директиви:

-          2010/35/ЕС (стара ТPED 99/36/ЕС) – Директива за транспортируеми съоражения под налягане задължителна от 01.07.2011 г.

-          EN 1964-1 или EN 1964-2 – Хармонизиран европейски стандарт за транспортируеми съоражения под налягане

-          ADR – Европейска спогодба за превоз на опасни товари по шосе

На продуктите е нанесена маркировка  (унифициран знак за транспортируемо съоражение под налягане) следвана от регистрационния номер на нотифицирания орган 0035.

 

При доставка на готовото изделие на клиента се предоставят следните документи:

-          Сертификати за Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,          ISO 14001:2005 и OHSAS 18001:2007 с област на приложение: Проектиране, производство и продажба на батерии от бутилки, ремаркета и полуремаркета за съхранение и транспортиране на компресиран природен газ – метан, изграждане и поддържане на метанстанции издадени на Ремикс България ООД

-          Декларация за съответствие съгласно Директива 2010/35/ЕС за батерийно превозно средство или батерия от бутилки за транспортиране на компресиран природен газ с пореден сериен номер издадена от Ремикс България ООД

-          Протокол за контрол на батерийно превозно средство или батерия от бутилки за превоз на опасни товари издаден от Нотифициран орган по Директива 2010/35/ЕС

-          Сертификат по ADR

-          Регистрационен талон от КАТ за полуремарке регистрирано като Специално ПС заедно с ДК номер за полуремаркетата

-          Паспорт на батерия от бутилки и опис на монтираните бутилки

-          Техническо описание на всички видове предлагани от Ремикс България ООД полуремаркета и батерии от бутилки (газопакети) за транспортиране и съхранение на компресиран природен газ (метан)

-     Снимков материал, брошури

 

 

За всякаква информация можете да ме намерите на тел. 0888-330053 или в офиса на тел/факс: 02-8629057 или 02-9745012. Е-mail: remix@datacom.bg    www.remixbg.com

 

С уважение:  

Любо Ганев