ОФЕРТА ЗА МОДУЛНА метан-станция за зареждане със сгъстен природен газ (метан) на италианската фирма  BRC

 

 

Уважаеми господа,

 

Казвам се Любо Ганев – управител  на фирма Ремикс България ООД, която е изключителен представител на италианската фирма MTM BRC GAS EQUIPMENT за модулни метан-станции за зареждане със сгъстен природен газ (метан) за България. Имам удоволствието да ви предложа оферта на пълен комплект модулна метан-станция BRC за входно налягане на газа 4-6 bar/g, 10-12 bar/g или 50-55 bar/g. В комплекта са включени следните компоненти:

 

I. Модулна станция в зона с газопровод. Станцията е свързана директно към тръбопровода.

           

Вариант 1. Компресорна станция модел W132 и Бустер 15 Kw с 1 или 2 колонки за зареждане

 

1.      Компресор тип W132 с продухвателен резервоар на входа, допълнителна охлаждаща система, смазочна инсталация, въздушен компресор за пневматичните системи, въздуховод, газсигнализатор, електрически панел и взривозащитен метален контейнер (размери в см – 600/240/240) в който са монтирани всички модули на станцията без колонката за зареждане. Мощност 132 Kw. Изходящ обем 850 м3/час при входящо налягане на газа 5-6 bar/g. Цена: 95 000 Евро.

2.      Бордови резервоар (хранилище) за компресиран на 250 bar/g метан монтиран в контейнера на компресора, състоящ се от 24 стоманени цилиндъра по 80 литра всеки, с общ обем от 1920 литра компресиран природен газ с налягане от 200 до 250 bar/g. Цена: 11 000 Евро.

3.      Контролен пулт за безопасност и автоматично управление на модула и основен контролен пулт за управление. Цена: 9 000 Евро.

4.      Електронна колонка за зареждане със сгъстен природен газ (216 bar/g) с двоен маркуч за зареждане с отчитане на зареденото количество газ в Kg. Дебит: 50 кг/мин. Цена: 20 000 Евро.

5.      Система за автоматичен контрол на изходното налягане на газа от бордовия резервоар (хранилище) към електронната колонка за зареждане. Служи за да регулира газта отиваща към колонката с точно налягане което не трябва да превишава 216 bar/g. Много от фирмите които предлагат компресорни станции не ги включват в офертите си и трябва клиентите да си ги доставят сами от други доставчици. Цена: 5 000 Евро.

6.      Свързващи вътрешни тръбопроводи и електрическа система за спомагателните устройства. Служат за свързване на всички компоненти на станцията в металния контейнер, както и за свързването на колонката за зареждане на разстояние до 10 метра от компресора. Много от фирмите които предлагат компресорни станции не ги включват в офертите си и трябва клиентите да си ги доставят сами от други доставчици. Цена: 10 000 Евро.

7.      Опция - Хидравличен допълнителен компресор (Бустер) монтиран в контейнера на компресора с мощност 15 Kw за по-бързо подаване на компресирания газ от бордовия резервоар (хранилище) към електронната колонка за по-бързо зареждане и намаляване консумацията на електрическа енергия. При използването на Бустер разходите за ел. енергия намаляват с около 40%, защото основният компресор работи много по-малко време, намалява се износването на частите и се удължава неговият живот. Цена: 15 000 Евро.

Общо за станцията W132 монтирана във взривозащитен метален контейнер с всички свързващи вътрешни тръбопроводи, електрическа система, газсигнализатор, въздушен компресор за пневматичните системи и въздуховод.

Цена с 1 бр. колонка: 150 000 Евро.               Цена с 1 бр. колонка и Бустер 15 Kw: 165 000 Евро.

            Цена с 2 бр. колонки: 170 000 Евро.               Цена с 2 бр. колонки и Бустер 15 Kw: 185 000 Евро.

 

Вариант 2. Компресорна станция модел W110 и Бустер 15 Kw с 1 или 2 колонки за зареждане

 

1.      Компресор тип W110 с продухвателен резервоар на входа, допълнителна охлаждаща система, смазочна инсталация, въздушен компресор за пневматичните системи, въздуховод, газсигнализатор, електрически панел и взривозащитен метален контейнер (размери в см – 600/240/240) в който са монтирани всички модули на станцията без колонката за зареждане. Мощност 110 Kw. Изходящ обем 700 м3/час при входящо налягане на газа 5-6 bar/g. Цена:   90 000 Евро.

2.      Бордови резервоар (хранилище) за компресиран на 250 bar/g метан монтиран в контейнера на компресора, състоящ се от 24 стоманени цилиндъра по 80 литра всеки, с общ обем от 1920 литра компресиран природен газ с налягане от 200 до 250 bar/g. Цена: 11 000 Евро.

3.      Контролен пулт за безопасност и автоматично управление на модула и основен контролен пулт за управление. Цена: 9 000 Евро.

4.      Електронна колонка за зареждане със сгъстен природен газ (216 bar/g) с двоен маркуч за зареждане с отчитане на зареденото количество газ в Kg. Дебит: 50 кг/мин. Цена: 20 000 Евро.

5.      Система за автоматичен контрол на изходното налягане на газа от бордовия резервоар (хранилище) към електронната колонка за зареждане. Служи за да регулира газта отиваща към колонката с точно налягане което не трябва да превишава 216 bar/g. Много от фирмите които предлагат компресорни станции не ги включват в офертите си и трябва клиентите да си ги доставят сами от други доставчици. Цена: 5 000 Евро.

6.      Свързващи вътрешни тръбопроводи и електрическа система за спомагателните устройства. Служат за свързване на всички компоненти на станцията в металния контейнер, както и за свързването на колонката за зареждане на разстояние до 10 метра от компресора. Много от фирмите които предлагат компресорни станции не ги включват в офертите си и трябва клиентите да си ги доставят сами от други доставчици. Цена: 10 000 Евро.

7.      Опция - Хидравличен допълнителен компресор (Бустер) монтиран в контейнера на компресора с мощност 15 Kw за по-бързо подаване на компресирания газ от бордовия резервоар (хранилище) към електронната колонка за по-бързо зареждане и намаляване консумацията на електрическа енергия. При използването на Бустер разходите за ел. енергия намаляват с около 40%, защото основният компресор работи много по-малко време, намалява се износването на частите и се удължава неговият живот. Цена: 15 000 Евро.

 

Общо за станцията W110 монтирана във взривозащитен метален контейнер с всички свързващи вътрешни тръбопроводи, електрическа система, газсигнализатор, въздушен компресор за пневматичните системи и въздуховод.

Цена с 1 бр. колонка: 145 000 Евро.               Цена с 1 бр. колонка и Бустер 15 Kw: 160 000 Евро.

            Цена с 2 бр. колонки: 165 000 Евро.               Цена с 2 бр. колонки и Бустер 15 Kw: 180 000 Евро.

 

Вариант 3. Компресорна станция модел W90 и Бустер 15 Kw с 1 или 2 колонки за зареждане

 

1.   Компресор тип W90 с продухвателен резервоар на входа, допълнителна охлаждаща система, смазочна инсталация, въздушен компресор за пневматичните системи, въздуховод, газсигнализатор, електрически панел и взривозащитен метален контейнер (размери в см – 600/240/240) в който са монтирани всички модули на станцията без колонката за зареждане. Мощност 90 Kw. Изходящ обем 550 м3/час при входящо налягане на газа 5-6 bar/g. Цена:   85 000 Евро.

1.      Бордови резервоар (хранилище) за компресиран на 250 bar/g метан монтиран в контейнера на компресора, състоящ се от 24 стоманени цилиндъра по 80 литра всеки, с общ обем от 1920 литра компресиран природен газ с налягане от 200 до 250 bar/g. Цена: 11 000 Евро.

2.      Контролен пулт за безопасност и автоматично управление на модула и основен контролен пулт за управление. Цена: 9 000 Евро.

3.      Електронна колонка за зареждане със сгъстен природен газ (216 bar/g) с двоен маркуч за зареждане с отчитане на зареденото количество газ в Kg. Дебит: 50 кг/мин. Цена: 20 000 Евро.

4.      Система за автоматичен контрол на изходното налягане на газа от бордовия резервоар (хранилище) към електронната колонка за зареждане. Служи за да регулира газта отиваща към колонката с точно налягане което не трябва да превишава 216 bar/g. Много от фирмите които предлагат компресорни станции не ги включват в офертите си и трябва клиентите да си ги доставят сами от други доставчици. Цена: 5 000 Евро.

5.      Свързващи вътрешни тръбопроводи и електрическа система за спомагателните устройства. Служат за свързване на всички компоненти на станцията в металния контейнер, както и за свързването на колонката за зареждане на разстояние до 10 метра от компресора. Много от фирмите които предлагат компресорни станции не ги включват в офертите си и трябва клиентите да си ги доставят сами от други доставчици. Цена: 10 000 Евро.

6.      Опция - Хидравличен допълнителен компресор (Бустер) монтиран в контейнера на компресора с мощност 15 Kw за по-бързо подаване на компресирания газ от бордовия резервоар (хранилище) към електронната колонка за по-бързо зареждане и намаляване консумацията на електрическа енергия. При използването на Бустер разходите за ел. енергия намаляват с около 40%, защото основният компресор работи много по-малко време, намалява се износването на частите и се удължава неговият живот. Цена: 15 000 Евро.

 

Общо за станцията W90 монтирана във взривозащитен метален контейнер с всички свързващи вътрешни тръбопроводи, електрическа система, газсигнализатор, въздушен компресор за пневматичните системи и въздуховод.

Цена с 1 бр. колонка: 140 000 Евро.               Цена с 1 бр. колонка и Бустер 15 Kw: 155 000 Евро.

            Цена с 2 бр. колонки: 160 000 Евро.               Цена с 2 бр. колонки и Бустер 15 Kw: 175 000 Евро.

 

Вариант 4. Компресорна станция модел W160 и Бустер 18 Kw с 2 или 3 колонки за зареждане

 

1.      Компресор тип W160 с продухвателен резервоар на входа, допълнителна охлаждаща система, смазочна инсталация, въздушен компресор за пневматичните системи, въздуховод, газсигнализатор, електрически панел и взривозащитен метален контейнер (размери в см – 600/240/240) в който са монтирани всички модули на станцията без колонката за зареждане. Мощност 160 Kw. Изходящ обем 1200 м3/час при входящо налягане на газа 5-6 bar/g. Цена: 97 000 Евро.

2.      Бордови резервоар (хранилище) за компресиран на 250 bar/g метан монтиран в контейнера на компресора, състоящ се от 24 стоманени цилиндъра по 80 литра всеки, с общ обем от 1920 литра компресиран природен газ с налягане от 200 до 250 bar/g. Цена: 11 000 Евро.

3.      Контролен пулт за безопасност и автоматично управление на модула и основен контролен пулт за управление. Цена: 9 000 Евро.

4.      Електронна колонка за зареждане със сгъстен природен газ (216 bar/g) с двоен маркуч за зареждане с отчитане на зареденото количество газ в Kg. Дебит: 50 кг/мин. Цена: 20 000 Евро.

5.      Система за автоматичен контрол на изходното налягане на газа от бордовия резервоар (хранилище) към електронната колонка за зареждане. Служи за да регулира газта отиваща към колонката с точно налягане което не трябва да превишава 216 bar/g. Много от фирмите които предлагат компресорни станции не ги включват в офертите си и трябва клиентите да си ги доставят сами от други доставчици. Цена: 5 000 Евро.

6.      Свързващи вътрешни тръбопроводи и електрическа система за спомагателните устройства. Служат за свързване на всички компоненти на станцията в металния контейнер, както и за свързването на колонката за зареждане на разстояние до 10 метра от компресора. Много от фирмите които предлагат компресорни станции не ги включват в офертите си и трябва клиентите да си ги доставят сами от други доставчици. Цена: 10 000 Евро.

7.      Опция - Хидравличен допълнителен компресор (Бустер) монтиран в контейнера на компресора с мощност 18 Kw за по-бързо подаване на компресирания газ от бордовия резервоар (хранилище) към електронната колонка за по-бързо зареждане и намаляване консумацията на електрическа енергия. При използването на Бустер разходите за ел. енергия намаляват с около 40%, защото основният компресор работи много по-малко време, намалява се износването на частите и се удължава неговият живот. Цена: 18 000 Евро.

Общо за станцията W160 монтирана във взривозащитен метален контейнер с всички свързващи вътрешни тръбопроводи, електрическа система, газсигнализатор, въздушен компресор за пневматичните системи и въздуховод.

Цена с 2 бр. колонки: 172 000 Евро.               Цена с 2 бр. колонки и Бустер 18 Kw: 190 000 Евро.

            Цена с 3 бр. колонки: 192 000 Евро.               Цена с 3 бр. колонки и Бустер 18 Kw: 210 000 Евро.

 

 

Вариант 5. Компресор за зареждане на полуремаркета и батерии от бутилки модел W90 с хранилище от 480 литра

 

1.   Компресор тип W90 с продухвателен резервоар на входа, допълнителна охлаждаща система, смазочна инсталация, въздушен компресор за пневматичните системи, въздуховод, газсигнализатор, електрически панел и взривозащитен метален контейнер (размери в см – 600/240/240) в който е монтиран бордови резервоар (хранилище) за компресиран на 250 bar/g метан, състоящ се от 6 стоманени цилиндъра по 80 литра всеки, с общ обем от 480 литра компресиран природен газ с налягане от 200 до 250 bar/g предназначен да абсорбира пулсациите от компресора. Мощност 90 Kw. Изходящ обем 550 м3/час при входящо налягане на газа 5-6 bar/g. Цена: 120 000 Евро.

           

Вариант 6. Компресор за зареждане на полуремаркета и батерии от бутилки модел W132 с хранилище от 480 литра

 

1.   Компресор тип W132 с продухвателен резервоар на входа, допълнителна охлаждаща система, смазочна инсталация, въздушен компресор за пневматичните системи, въздуховод, газсигнализатор, електрически панел и взривозащитен метален контейнер (размери в см – 600/240/240) в който е монтиран бордови резервоар (хранилище) за компресиран на 250 bar/g метан, състоящ се от 6 стоманени цилиндъра по 80 литра всеки, с общ обем от 480 литра компресиран природен газ с налягане от 200 до 250 bar/g предназначен да абсорбира пулсациите от компресора. Мощност 132 Kw. Изходящ обем 850 м3/час при входящо налягане на газа 5-6 bar/g. Цена: 130 000 Евро.

 

Вариант 7. Компресор за зареждане на полуремаркета и батерии от бутилки модел W160 с хранилище от 480 литра

 

1.    Компресор тип W160 с продухвателен резервоар на входа, допълнителна охлаждаща система, смазочна инсталация, въздушен компресор за пневматичните системи, въздуховод, газсигнализатор, електрически панел и взривозащитен метален контейнер (размери в см – 600/240/240) в който е монтиран бордови резервоар (хранилище) за компресиран на 250 bar/g метан, състоящ се от 6 стоманени цилиндъра по 80 литра всеки, с общ обем от 480 литра компресиран природен газ с налягане от 200 до 250 bar/g предназначен да абсорбира пулсациите от компресора. Мощност 160 Kw. Изходящ обем 1200 м3/час при входящо налягане на газа 5-6 bar/g. Цена: 135 000 Евро.

 

Аксесоари предназначени за компресорни станции и компресори

 

1.   Охладител с мощност 7,9 Kw за 2 броя колонки комплект с помпа, серпентини за охлаждане и ел. табло, предназначен за охлаждане на газта преди колонките за зареждане. Цена: 10 000 Евро.

2.   Охладител с мощност 14 Kw за 3 броя колонки комплект с помпа, серпентини за охлаждане и ел. табло, предназначен за охлаждане на газта преди колонките за зареждане. Цена: 12 000 Евро.

  1. Електронна колонка за зареждане със сгъстен природен газ (216 bar/g) на полуремаркета и батерии от бутилки с отчитане и принтиране на зареденото количество газ в Kg. Предназначена за работа с компресори за зареждане на полуремаркета и батерии. Дебит: 100 кг/мин. Цена: 10 000 Евро.

 

II. Локална модулна станция в зона без газопровод – дъщерна станция. Станцията се зарежда със специални полуремаркета за транспортиране на компресиран на 200 bar/g природен газ, който се зарежда от модулна станция в зона с газопровод. Приложена оферта за полуремаркета.

 

Вариант 1. Локална модулна станция модел B55 с 1 колонка за зареждане

 

 

1.      Хидравличен компресор тип Бустер с електронно табло, допълнителна охлаждаща система, смазочна инсталация, въздушен компресор за пневматичните системи, въздуховод, газсигнализатор, електрически панел и взривозащитен метален контейнер в който са монтирани всички модули на станцията без колонката за зареждане. Мощност 55 Kw. Изходящ обем 220 – 1800 м3/час при входящо налягане на газа от 20 до 200 bar/g. Цена: 70 000 Евро.

2.      Бордови резервоар (хранилище) за компресиран на 250 bar/g метан монтиран в контейнера на компресора, състоящ се от 6 стоманени цилиндъра по 80 литра всеки, с общ обем от 480 литра компресиран природен газ с налягане от 200 до 250 bar/g. Цена: 5 000 Евро.

3.      Електронна колонка за зареждане със сгъстен природен газ (216 bar/g) с двоен маркуч за зареждане с отчитане на зареденото количество газ в Kg. Дебит: 50 кг/мин. Цена: 20 000 Евро.

 

Общо за станцията B55 монтирана във взривозащитен метален контейнер или метална кабина с всички свързващи вътрешни тръбопроводи, електрическа система, газсигнализатор, въздушен компресор за пневматичните системи и въздуховод.

Цена с 1 колонка в контейнер: 95 000 Евро.   

Цена с 1 колонка в метална кабина: 87 000 Евро.       

 

Вариант 2. Локална модулна станция модел B37 с 1 колонка за зареждане

 

1.      Хидравличен компресор тип Бустер с електронно табло, допълнителна охлаждаща система, смазочна инсталация, въздушен компресор за пневматичните системи, въздуховод, електрически панел и взривозащитен метален контейнер в който са монтирани всички модули на станцията без колонката за зареждане. Мощност 37 Kw. Изходящ обем 220 - 1400 м3/час при входящо налягане на газа от 20 до 200 bar/g. Цена: 80 000 Евро.

2.      Бордови резервоар (хранилище) за компресиран на 250 bar/g метан монтиран в контейнера на компресора, състоящ се от 6 стоманени цилиндъра по 80 литра всеки, с общ обем от 480 литра компресиран природен газ с налягане от 200 до 250 bar/g. Цена: 5 000 Евро.

3.      Електронна колонка за зареждане със сгъстен природен газ (216 bar/g) с двоен маркуч за зареждане с отчитане на зареденото количество газ в Kg. Дебит: 50 кг/мин. Цена: 20 000 Евро.

 

Общо за станцията B37 монтирана във взривозащитен метален контейнер или метална кабина с всички свързващи вътрешни тръбопроводи, електрическа система, газсигнализатор, въздушен компресор за пневматичните системи и въздуховод.

Цена с 1 колонка в контейнер: 87 000 Евро.  

Цена с 1 колонка в метална кабина: 80 000 Евро.         

 

Всички цени са нетни без ДДС и не включват транспорт от мястото на доставката – EXW склада на BRC в гр. Кераско, Италия. За сведение: цената на цял камион за доставка от Италия е около 5000 лв.

           

Фирма Ремикс България ООД по желание на своите клиенти може да осигури лизингова схема или банков кредит за закупуване на станцията, като същевременно гарантира пред съответните институции за правилното техническо поддържане и възможност за обратно изкупуване на съоръжението преди изтичането на срока за изплащане на цена по допълнително договаряне.

 

*Забележка: В зависимост от входящото налягане на газа може да се избере различен по мощност компресор. При по-високо входящо налягане се увеличава изходящия обем на компресора.  Пример: За входящо налягяне от 50-55 bar/g може да се избере компресор тип W90 с мощност 90 Kw и изходящ обем около 1300-1400 м3/час и се спестява от цената на компресора и от разходите за електрическа енергия (при входящо налягане 5-6 bar/g този компресор произвежда около 550 м3/час). Има и по мощни компресори от типа W160 с мощност 160 Kw и изходящ обем около 2000-2100  м3/час при входящо налягане 45-50 bar/g. Той е подходящ и за места с ниско налягане на газа (4-6 bar/g). При входящо налягане 4 bar/g този компресор произвежда около 900 м3/час Могат да ви бъдат предоставени различни оферти съобразно вашите изисквания.

 

Компресорната станция се доставя монтирана във взривозащитен метален контейнер с всички свързващи вътрешни тръбопроводи, електрическа система, газсигнализатор, въздушен компресор за пневматичните системи, въздуховод и продухвателен резервоар на входа на газта. Монтажа и свързването на всички отделни модули и компоненти на станцията се извършва от  обучени и висококвалифицирани специалисти на Ремикс България ООД във фабриката на BRC в Италия, където се извършват всички необходими тестове за правилното функциониране на станцията. Цената за целия монтаж възлиза на сумата от 9000 лв. до 16000 лв. без ДДС в зависимост от вида на компресора и броя на колонките.

 

Ремикс България ООД, съгласно изискваниятя на BRC извършва монтажа и осигурява по време на изграждането специалисти, които ще отговарят за правилното изграждане и пускане в действие на модулната станция.

 

Ремикс България ООД, като изключителен представител на марката BRC за България се задължава да има на склад необходимото количество резервни части за срок от минимум 15 (петнадесет) години от пускането на станцията, квалифициран сервизен персонал за бързо и качествено обслужване на клиентите си.

 

Фирма Ремикс България ООД, като изключителен представител на марката BRC за България поема за своя сметка гаранционното обслужване и поддръжка в срок от 1 (една) година от датата на пускане в експлоатация на модулната станция, но не по-късно от 18 месеца от датата на закупуване. Отделно се заплащат на Ремикс България ООД само консумативите използвани през гаранционния срок (масла, филтри, гарнитури и др.). Ремикс България ООД осигурява подходящо обучение и инструкции за вашия персонал, работещ на газозарядната станция.

След изтичане на този период, условията по обслужването и поддръжката на закупената от вас техника се договарят чрез отделен договор между вашата фирма и Ремикс България ООД.

 

Договорът за доставка и закупуване на модулната станция се сключва директно между клиента и италианската фирма производител BRC, която издава фактурата за плащане, а фирмата Ремикс България ООД, като изключителен представител на марката BRC за България осигурява монтирането, гаранционното и извънгаранционно обслужване и поддръжка на модулната станция.

 

Фирмата Ремикс България ООД предлага най-ниски цени за газови уредби на метан за карбураторни и инжекционни автомобили на марката BRC, на която е изключителен представител за България. Уредбите на метан могат да бъдат окомплектовани с италиански бутилки за метан на марките FABER, DALMINE, CILBRAS от 20 до 150 литра с работно налягане на газа 216 bar/g, Бутилките са тествани за проектно налягане от 300 bar/g и отговарят на всички изисквания за безопасност и стандарти на ЕС и БДС.

 

Фирма Ремикс България ООД извършва конвертиране на дизелови и турбодизелови двигатели на камиони и автобуси на метано-дизел по италианска технология с основни компоненти на марката BRC. Всички основни компоненти (редуктор, електрически клапани, спирателни кранове, стоманена тръба, бутилки за метан и др.) са италиански, а монтажа, изработването на допълнителните компоненти и настройката на двигателя се извършва в България в специализираните сервизи на Ремикс България ООД, които осигуряват гаранционната и следгаранционна поддръжка.

 

За всякаква информация можете да ме намерите на тел. 0888-330053 или в офиса на тел/факс: 02-8629057 или 02-9745012.

Е-mail: remix@datacom.bg

www.remixbg.com

 

С уважение:  

 

 Любо Ганев