Икономическа обосновка за рентабилността на компресорни метан-станции с марка BRC предназначени за зареждане на автомобили с компресиран природен газ – метан

 

 

Уважаеми господа,

 

Казвам се Любо Ганев – управител  на фирма Ремикс България ООД, която е изключителен представител на италианската фирма BRC за модулни метан-станции за зареждане на автомобили със сгъстен природен газ (метан) за България. Имам удоволствието да ви предложа икономическа обосновка на пълен комплект модулна метан-станция за входно налягане на газа 4-55 bar/g. Искам първо да уточня съотношението на отделните параметри на компресиран на 200 bar/g природен газ:

 

1. Доставна цена от Булгаргаз – 879,88 лв с ДДС за 1000 нормални м³ метан

 

1 м³ метан = 4 литра метан = 0,71 кг метан = 0,880 лв с ДДС (доставна цена от Булгаргаз)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,4 м³ метан = 1,232 лв с ДДС (доставна цена от Булгаргаз)

1 литър метан = 0,25 м³ метан = 0,178 кг метан = 0,220 лв с ДДС (доставна цена от Булгаргаз)

Съотношението метан - бензин и метан - пропан-бутан е следното:

3,2 литра метан = 0,571 кг метан = 1 литър бензин = 0,703 лв с ДДС (доставна цена от Булгаргаз)

3 литра метан = 0,535 кг метан = 1 литър пропан-бутан = 0,659 лв с ДДС (Булгаргаз)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,750 литра бензин = 1,232 лв с ДДС (доставна цена от Булгаргаз)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,867 литра пропан-бутан = 1,232 лв с ДДС (Булгаргаз)

 

2. Средна доставна цена от Овъргаз или друг доставчик – 965.35 лв с ДДС за 1000 нормални м³ метан

 

1 м³ метан = 4 литра метан = 0,71 кг метан = 0,965 лв с ДДС (доставна цена от Овъргаз)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,4 м³ метан = 1,351 лв с ДДС (доставна цена от Овъргаз)

1 литър метан = 0,25 м³ метан = 0,178 кг метан = 0,241 лв с ДДС (доставна цена от Овъргаз)

Съотношението метан - бензин и метан - пропан-бутан е следното:

3,2 литра метан = 0,571 кг метан = 1 литър бензин = 0,771 лв с ДДС (доставна цена от Овъргаз)

3 литра метан = 0,535 кг метан = 1 литър пропан-бутан = 0,723 лв с ДДС (Овъргаз)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,750 литра бензин = 1,351 лв с ДДС (доставна цена от Овъргаз)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,867 литра пропан-бутан =1,351 лв с ДДС (Овъргаз)

 

3. Продажна цена на краен клиент на колонка – 1,95 лв/кг

 

1 м³ метан = 4 литра метан = 0,71 кг метан = 1,385 лв с ДДС (продажна цена на колонка)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,4 м³ метан = 1,95 лв с ДДС (продажна цена на колонка)

1 литър метан = 0,25 м³ метан = 0,178 кг метан = 0,347 лв с ДДС (продажна цена на колонка)

Съотношението метан - бензин и метан - пропан-бутан е следното:

3,2 литра метан = 0,571 кг метан = 1 литър бензин = 1,113 лв с ДДС (продажна цена на колонка)

3 литра метан = 0,535 кг метан = 1 литър пропан-бутан = 1,043 лв с ДДС (колонка)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,750 литра бензин = 1,95 лв с ДДС (продажна цена на колонка)

1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,867 литра пропан-бутан = 1,95 лв с ДДС (колонка)

 

4. Печалба от продажба на колонка на цена 1,95 лв/кг с доставчик Булгаргаз с надценка 59%

 

Параметри

Доставна цена

Продажна цена

Печалба

Разходи 7%

Крайна печалба

М³ метан

0,880 лв с ДДС

1,385 лв с ДДС

0,505

0,062 лв с ДДС

0,443 лв с ДДС

Кг метан

1,232 лв с ДДС

1,95 лв с ДДС

0,718

0,086 лв с ДДС

0,632 лв с ДДС

Литър метан

0,220 лв с ДДС

0,347 лв с ДДС

0,127

0,015 лв с ДДС

0,112 лв с ДДС

 

            А) Печалба на станция при средно еднократно зареждане на автомобил със 70 литра - 12,5 кг метан на цена 1,95 лв/кг при различен брой автомобили за ден

 

Брой  автомобили

Дневен оборот за 1 автомобил

Дневен оборот брой автомобили

Дневна крайна печалба

Месечна печалба лв

Годишна печалба лв

20

24,38 лв с ДДС

487,60 лв с ДДС

158,00 лв с ДДС

4740

57670

50

24,38 лв с ДДС

1219,00 лв с ДДС

395,00 лв с ДДС

11850

144175

100

24,38 лв с ДДС

2438,00 лв с ДДС

790,00 лв с ДДС

23700

288350

150

24,38 лв с ДДС

3657,00 лв с ДДС

1185,00 лв с ДДС

35550

432525

200

24,38 лв с ДДС

4876,00 лв с ДДС

1580,00 лв с ДДС

47400

576700

300

24,38 лв с ДДС

7314,00 лв с ДДС

2370,00 лв с ДДС

71100

865050

500

24,38 лв с ДДС

12190,00 лв с ДДС

3950,00 лв с ДДС

118500

1441750

1000

24,38 лв с ДДС

24380,00 лв с ДДС

7900,00 лв с ДДС

237000

2883500

 

 

5. Печалба от продажба на колонка на цена 1,95 лв/кг с доставчик Овъргаз с надценка 45%

 

Параметри

Доставна цена

Продажна цена

Печалба

Разходи 7%

Крайна печалба

М³ метан

0,965 лв с ДДС

1,385 лв с ДДС

0,420

0,067 лв с ДДС

0,353 лв с ДДС

Кг метан

1,351 лв с ДДС

1,95 лв с ДДС

0,599

0,094 лв с ДДС

0,505 лв с ДДС

Литър метан

0,241 лв с ДДС

0,347 лв с ДДС

0,106

0,017 лв с ДДС

0,089 лв с ДДС

 

            А) Печалба на станция при средно еднократно зареждане на автомобил със 70 литра - 12,5 кг метан на цена 1,95 лв/кг при различен брой автомобили за ден

 

Брой  автомобили

Дневен оборот за 1 автомобил

Дневен оборот брой автомобили

Дневна крайна печалба

Месечна печалба лв

Годишна печалба лв

20

24,38 лв с ДДС

487,60 лв с ДДС

126,00 лв с ДДС

3780

45990

50

24,38 лв с ДДС

1219,00 лв с ДДС

316,00 лв с ДДС

9480

115340

100

24,38 лв с ДДС

2438,00 лв с ДДС

632,00 лв с ДДС

18960

230680

150

24,38 лв с ДДС

3657,00 лв с ДДС

948,00 лв с ДДС

28440

346020

200

24,38 лв с ДДС

4876,00 лв с ДДС

1264,00 лв с ДДС

37920

461360

300

24,38 лв с ДДС

7314,00 лв с ДДС

1896,00 лв с ДДС

56880

692040

500

24,38 лв с ДДС

12190,00 лв с ДДС

3160,00 лв с ДДС

94800

1153400

1000

24,38 лв с ДДС

24380,00 лв с ДДС

6320,00 лв с ДДС

189600

2306800

 

 

Пример 1: Компресорна станция модел W132 с капацитет 850 м³/час при входящо налягане 5-6 bar/g с 2 двойнозареждащи колонки може да компресира 3400 литра метан за 1 час или 81600 литра метан за 24 часа с които могат да се заредят 1166 автомобила с бутилки от 70 литра – 12,5 кг газ.

Пример 2: Компресорна станция модел W90 с капацитет 550 м³/час при входящо налягане 5-6 bar/g с 1 двойнозареждаща колонка може да компресира 2200 литра метан за 1 час или 52800 литра метан за 24 часа с които могат да се заредят 755 автомобила с бутилки от 70 литра – 12,5 кг газ.

 

Основните предимства на метанстанциите с марката BRC са:

- Чрез модерните си технологии и високото качество на продукцията фирмата е изградила мрежи от зарядни станции в много страни по света и има амбициите да изгради още 15 – 20 станции на територията на Република България до 2014 година, предлагайки най-атрактивни и специални условия и комплексен пакет от услуги за българските клиенти. 30 станции са вече монтирани в България.

- Компресорните станции на BRC са с голям капацитет и нисък разход на енергия, което се постига с използването на най-съвременните технологии в производството на такова оборудване. Разходите за електроенергия са сведени до 3-4% от доставната цена на метана

- Единствено BRC е патентовала използването на “Бустер” (допълнителен по-малък хидравличен компресор с мощност 15 Kw и 18 Kw) за по-бързо пълнене от хранилището към колонката и намаляване на разходите за електроенергия. С използването на “Бустера” се удължава живота на основния компресор, понеже се използва по-малко и се налага по-рядка смяна на консумативите и по-слабо износване на неговите компоненти

- могат да работят в широк диапазон от входни налягания (3-60 bar/g)

- най-ниската цена на българския пазар (разликата за пълен комплект спрямо останалите производители, представени в България, надхвърля 40 000 евро)

- Единствено BRC доставя пълен комплект метан-станции монтирани в специални контейнери които не се заплащат допълнително и клиентите нямат никакви други разходи по окомплектоването на станцията, освен транспортни, товаро-разтоварни, митнически и банкови разходи. Отделно се заплаща на Ремикс България ООД труда за монтажа и стартирането на компресорната станция съгласно изискванията на BRC, като Ремикс България ООД поема за своя сметка пълното гаранционно обслужване и поддръжка в срок от 1 (една) година от датата на пускане в експлоатация на модулната станция, но не по късно от 18 месеца от датата на закупуване. Отделно се заплащат на Ремикс България ООД само консумативите използвани през гаранционния срок (масла, филтри, гарнитури и др.) След изтичане на този период, условията по обслужването и поддръжката на доставената техника се договарят чрез отделен договор между вашата фирма и Ремикс България ООД.

 

Компресорната станция се доставя монтирана във взривозащитен метален контейнер с всички свързващи вътрешни тръбопроводи , електрическа система, газсигнализатор, въздушен компресор за пневматичните системи, въздуховод и продухвателен резервоар на входа на газта. Монтажа и свързването на всички отделни модули и компоненти на станцията се извършва от  обучени и висококвалифицирани специалисти на Ремикс България ООД във фабриката на BRC в Италия, където се извършват всички необходими тестове за правилното функциониране на станцията. Цената за целия монтаж възлиза на сумата от 9000 лв. до 16000 лв. без ДДС в зависимост от вида на компресора и броя на колонките.

 

Фирма Ремикс България ООД по желание на своите клиенти може да осигури лизингова схема или банков кредит за закупуване на станцията, като същевременно гарантира пред съответните институции за правилното техническо поддържане и възможност за обратно изкупуване на съоръжението преди изтичането на срока за изплащане на цена по допълнително договаряне.

 

За всякаква информация можете да ме намерите на тел. 0888-330053 или в офиса на тел/факс: 02-8629057 или 02-9745012.

Е-mail: remix@datacom.bg

www.remixbg.com

 

С уважение:  

 

 Любо Ганев