Икономическа обосновка за рентабилността на доставка на компресиран природен газ с полуремаркета, платформи и батерии от бутилки

 

 

Уважаеми господа,

 

Казвам се Любо Ганев – управител  на фирма Ремикс България ООД, която е производител на полуремаркета, платформи и батерии от бутилки за транспортиране на компресиран природен газ - метан. Имам удоволствието да ви предложа икономическа обосновка за рентабилността на доставка на компресиран природен газ с полуремаркета, платформи и батерии от бутилки за транспортиране на метан до краен потребител.

 

Доставна цена към метанстанциите от Булгаргаз – 879,88 лв с ДДС за 1000 нормални м³ метан

 

1 нм³ метан = 1,08 литра нафта = 0,880 лв с ДДС (доставна цена от Булгаргаз)

 

Продажна цена на метанстанциите за зареждане на полуремаркета, платформи и батерии от бутилки – от 960 до 1030 лв с ДДС за 1000 нормални м³ метан в зависимост от месечните обороти.

Продажна цена на компресиран природен газ доставен до краен потребител с включен транспорт – от 1350 до 1550 лв с ДДС за 1000 нормални м³ метан в зависимост от месечните обороти. Разходи за транспорт – около 100 лв с ДДС за единична доставка на полуремарке и около 60 лв с ДДС за платформа. Вместимост на полуремарке – 5782 нм³, на платформа - 2565 нм³, на батерия от бутилки - 202 нм³. При средна покупна цена от 1000 лв с ДДС и средна продажна цена от 1450 лв с ДДС за 1000 нормални м³ метан и при транспорни разходи 100 лв с ДДС виждаме, че полуремарке с обем 5782 нм³ ще има чиста печалба от около 2500 лв при всяко изпразване, а за платформата ще бъде около 1100 лв. Това се равнява на 450 лв за за 1000 нормални м³ метан  или 0,45 лв за 1 нм³. Трябва да се вземе под внимание, че вместимостите (полуремарке, платформа или батерия от бутилки) трябва да се изпразват най-малко веднъж на всеки 3 работни дни, в противен случай се намалява ефективността. За всеки клиент са нужни 2 бр. вместимости - 2 еднакви или 1 голяма и 1 малка ако разстоянието е малко и се зарежда по-често.

 

Прилагам таблица за ефективност за различните вместимости в зависимост от месечната консумация.

 

Полуремарке 5782 нм3 Месечна консумация в хиляди нм3

20

30

40

50

60

80

100

Чиста печалба на полуремарке 5782 нм3 за 1000 нм3 – 450 лв

9 000 лв

13 500 лв

18 000 лв

22 500 лв

27 000 лв

36 000 лв

45 000 лв

 

От таблицата е видно, че използвайки 2 бр. полуремаркета от 5782 нм³, ако месечната консумация е по-малка от 30 000 нм³ (около 1500 нм³ за ден) изплащането на наема или лизинга (около 5000 лв за бр.) на двете полуремаркета ще бъде затруднено. За по-малка консумация се използват платформи или батерии от бутилки.

 

 

 

Платформа 2565 нм3 Месечна консумация в хиляди нм3

5

10

15

20

25

30

40

Чиста печалба на платформа 2565 нм3 за 1000 нм3 – 450 лв

2 250 лв

4 500 лв

6 750 лв

9 000 лв

11 250 лв

13 500 лв

18 000 лв

 

От таблицата е видно, че използвайки 2 бр. платформи от 2565 нм³, ако месечната консумация е по-малка от 10 000 нм³ (около 500 нм³ за ден) изплащането на наема или лизинга (около 2500 лв за бр.) на двете платформи ще бъде затруднено. За по-малка консумация се използват батерии от бутилки.

 

Батерия от бутилки 202 нм3 Месечна консумация в хиляди нм3

1

2

3

4

5

7

10

Чиста печалба на    батерия от бутилки 202 нм3 за 1000 нм3 – 450 лв

450 лв

900 лв

1 350 лв

1 800 лв

2 250 лв

3 150 лв

4 500 лв

 

От таблицата е видно, че използвайки 2 бр. батерии от 202 нм³, ако месечната консумация е по-малка от 1000 нм³ (около 50 нм³ за ден) изплащането на наема или лизинга (около 300 лв за бр.) на двете батерии ще бъде затруднено. За по-малка консумация не е рентабилна доставката на компресиран природен газ.

 

Икономията на крайния потребител идва от разликата в цената на доставения компресиран природен газ и цената на нафтата или другите горива. Ето отново съотношението:

1 нм³ метан = 1,08 литра нафта = 1,45 лв с ДДС (средна продажна цена за краен потребител)

1 литър нафта = 2,70 – 2,80 лв с ДДС (средна продажна цена за краен потребител)

Постига се икономия от 46-49% или 1,25-1,35 лв за литър нафта.

 

Пример: Ако краен потребител консумира 2000 литра нафта дневно, ако му доставим компресиран природен газ с 2 бр. полуремаркета той ще спести 2500-2700 лв дневно или около 78 000 лв месечно. За същия период доставчика на компресиран природен газ ще реализира печалба около 20 000 лв и приспадайки вноската за наема или лизинга на полуремаркетата ще му останат чисти 10 000 лв. А метанстанцията на която се зареждат тези полуремаркета ще реализира печалба само от тях в размер на около 4500 лв.

 

За всякаква информация можете да ме намерите на тел. 0888-330053 или в офиса на тел/факс:              02-8629057 или 02-9745012.

Е-mail: remix@datacom.bg

www.remixbg.com

 

С уважение:  

 

 Любо Ганев