38 са вече метанстанциите с новия обект в Свиленград
В Свиленград заработи третата локална метанстанция с марка BRC в България. Това е тридесет и осмата метанстанция доставена и изградена от Ремикс България ООД, като 19 от тях са с марка BRC. Оборудването с марка BRC и 1 колонка е монтирано в Свиленград на входа по пътя Любимец – Кап. Андреево. Локалната станция представлява хидравличен компресор -Бустер с мощност 55 Kw и може да захранва 2 бр. двойнозареждащи колонки. Зареждането се извършва от специализирано полуремарке за доставка на компресиран природен газ до 200 бара с обем от 5782 нм3 произведено от Ремикс България. Предназначението на компресора е да дозарежда автомобилите до налягане от 220 до 230 бара, независимо от налягането което е в полуремаркето. Използването на Бустер с мощност 55 Kw позволява бързо зареждане на автомобили дори и налягането на полуремаркето да спадне до 10-15 бара. С това локалната метанстанция с марка BRC се нарежда на първо място сред останалите локални станции (София, Бургас и Благоевград) по производителност на компресиран природен газ с капацитет за зареждане на 1300-1500 автомобила на денонощие.