Модели компресори SICOM
Фирма Ремикс България ООД предлага следните модели компресорни станции на италианската фирма SICOM, в зависимост от мощността на компресора.

- модел AB3P 350-380, W-образен компресор, с дебит от 100 до 600 Nm3/h.(нормални кубични метри на час). Електрически двигател от 30 до 55 kW,входно налягане от 1 до 60 bar.

- модел AB3P 650-680, W-образен компресор, с дебит от 200 до 1200 Nm3/h. Електрически двигател от 55 до 90 kW, входно налягане от 1 до 60 bar.

- модел AB3P 750, W-образен компресор, с дебит от 400 до 1800 Nm3/h. Електрически двигател от 90 до 200 kW, входно налягане от 1 до 60 bar.

- модел AB3P 950, хоризонтално разположен компресор, с дебит от 400 до 2000 Nm3/h. Електрически двигател от 132 до 200 kW, входно налягане от 1 до 60 bar.

- Хидравличен компресор тип „Бустер” с дебит от 300 до 1000 Nm3/h. Електрически двигател от 11 до 18 kW, входно налягане от 140 до 200 bar.

- Хидравличен компресор тип „Бустер” дъщерна станция с дебит от 300 до 1000 Nm3/h. Електрически двигател 32 kW, входно налягане от 20 до 200 bar.

Всички компресорни станции са снабдени с:
- продухвателен резервоар на входа
- допълнителна охлаждаща система
- въздушен компресор за пневматичнито управление
- електрически панел
- пожарообезопасен метален контейнер (размери Д/Ш/В в см. – 600/240/240) в който са монтирани всички модули на станцията без колонката за зареждане.
- Бордови резервоар (хранилище) за компресиран на 250 bar метан монтиран в контейнера на компресора, състоящ се от 10 стоманени цилиндъра по 140 литра всеки, с общ обем от 1400 литра компресиран природен газ с налягане от 200 до 250 bar.
- Контролен пулт за безопасност и автоматично управление на модула и основен контролен пулт за управление.
- Система за автоматичен контрол на изходното налягане на газа от бордовия резервоар (хранилище) към електронната колонка за зареждане. Служи за да регулира газта отиваща към колонката с точно налягане което не трябва да превишава 216 bar.
- Свързващи вътрешни тръбопроводи и електрическа система за спомагателните устройства. Служат за свързване на всички компоненти на станцията в металния контейнер, както и за свързването на колонката за зареждане на разстояние до 10 метра от компресора.
- Хидравличен допълнителен компресор (Бустер) монтиран в контейнера на компресора с мощност 11 kW за по-бързо подаване на компресирания газ от бордовия резервоар (хранилище) към електронната колонка за по-бързо зареждане и намаляване консумацията на електрическа енергия. При използването на Бустер разходите за ел. енергия намаляват с около 40%, защото основният компресор работи много по-малко време, намалява се износването на частите и се удължава неговият живот.
- Електронна колонка за зареждане със сгъстен природен газ (216 bar.) с двоен маркуч за зареждане с отчитане на зареденото количество газ в Kg.