Компресори - производители/видове/употреба
Фирма Ремикс България ООД е официален вносител и изключителен представител на италианските фирми за производство на компресори за сгъстен природен газ SICOM и M.T.M. BRC Gas Equipment.
Използването на природния газ в автомобилите и транспортните средства е възможно след компресирането му до налягане 220 bar. Природния газ постъпва от газопреносната мрежа под налягане от 4 bar до 40 bar. в зависимост от местоположението на газопреносната мрежа (магистрален газопровод 40 bar, отклонение от 4 до 16 bar.) Повишаването на налягането се извършва от компресори, които влизат в състава на компресорната станция.
Вече компресираният природен газ от компресорната станция, отива в газоколонка от която се извършва зареждането на автомобилите и транспортните средства

Според вида са известни следните видове компресори :
- Механичен – коляно-мотовилков механизъм задвижван от електродвигател. (снимки на хидрвличен и механичен компресор)
- Хидравличен – хидравличен механизъм задвижван от електродвигател.

Механичните компресори имат по-висока ефективност при по-ниски входни налягания до 60 bar. Хидравличните имат по висока ефективност при високи входни налягания от 160 bar нагоре.
В България газопреносната мрежа подава налягане в диапазон от 4 bar до 40 bar.
За по-добра ефективност и по-добри финансови резултати се прави комбинация от механичен и хидравличен компресор. Единствено Ремикс България ООД, предлага на пазара тази комбинация от двата вида компресори в една станция за компресиран природн газ. Станциите предлагани от Ремикс България ООД имат хранилище за компресиран природен газ с две нива на налягане.
- ниско ниво от 180 до 200 bar осигурено от механичния компресор (от 50 до 200 kW)
- високо налягане от 210 до 230 bar осигурено от хидравличен компресор (от 11 до 18 kW)
Чрез тази комбинация се постига значителна икономия на електроенергия, и се удължава ресурса на техниката.