За Нас

"РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД е основана през 2000 г. като търговско дружество с управител Любо Ганев.
"РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД се занимава с проектиране, производство и продажба на батерии от бутилки, ремаркета и полуремаркета за съхранение и транспортиране на компресиран природен газ, изграждане и поддържане на метанстанции, внос и дистрибуция на автомобилни газови уредби и бутилки за метан. Фирмата е изключителен представител на италианските фирми SICOM и BRC производителки на пълен комплект оборудване за автомобилни газоснабдителни станции за природен газ - метан (за краткост и удобство наричани метанстанции), CILBRAS, FABER и DALMINE – произвеждащи бутилки за метан, EMER и FOR – фитинги и компоненти за метанови уредби, TARTARINI AUTO – АГУ на пропан-бутан, BRC за автомобилни газови уредби на метан и ZETAESSE за медна тръба.

Към месец април 2008 г. "РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД е изградила с оборудване на SICOM и BRC 25 от общо 58 работещи метанстанции в България и поддържа още 5 станции от други марки. До края на 2008 г. "РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД предвижда да изгради още 25-30 станции в различни градове на страната, 10 от които са вече доставени.

Основните предимства на метанстанциите с марката SICOM и BRC са:
- Компресорните станции на SICOM и BRC са с голям капацитет и нисък разход на енергия, което се постига с използването на най-съвременните технологии в производството на такова оборудване.
- В България единствено SICOM и BRC предлагат оборудване за метанстанции с включен в комплекта "Бустер" (допълнителен по-малък хидравличен компресор) за по-бързото подаване на сгъстения природен газ от хранилището към колонката и намаляване на разходите за електроенергия.
- Най-ниската цена на българския пазар (разликата за пълен комплект метанстанция спрямо останалите производители, представени в България, надхвърля 40000 евро)
- Могат да работят в широк диапазон от входни налягания (1-60 bar/g)
"РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД не само посредничи при закупуването, но и извършва изграждането, пускането в експлоатация, както и 24-часова гаранционна и извънгаранционна поддръжка на съоръженията чрез високо квалифициран персонал, преминал обучение във фабриките на SICOM и BRC в Италия.

"РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД осигурява подходящо обучение и инструкции за вашия персонал, работещ на газозарядната станция.

"РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД, като изключителен представител на марките SICOM и BRC за България, има на склад необходимото количество резервни части за срок от минимум 15 години от пускането на станцията, както и квалифициран сервизен персонал за бързо и качествено обслужване на клиентите.

"РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД предлага най-ниски цени за АГУ на метан за карбураторни и инжекционни автомобили на марката BRC, на която е изключителен представител за България. Към месец април 2008 г. около 80% от конвертираните на метан автомобили в България са оборудвани с газова уредба с марка BRC. Уредбите на метан могат да бъдат окомплектовани с италиански бутилки за метан на CILBRAS, FABER или DALMINE от 20 до 150 л и отговарят на всички изисквания за безопасност и стандарти на ЕС.

"РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД произвежда, предлага и отдава под наем батерии от бутилки (газопакети) с обем от 100 до 1200 нм3 и полуремаркета за транспортиране на компресиран природен газ (трайлери) с обем от 2000 до 7000 нм3. Към месец април 2008 г. "РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД е произвела и доставила на своите клиенти 40 броя полуремаркета и над 250 броя батерии от бутилки.

"РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД е внедрила и прилага Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2000 с област на приложение: Проектиране, производство и продажба на батерии от бутилки, ремаркета и полуремаркета за съхранение и транспортиране на компресиран природен газ, изграждане и поддържане на метанстанции.

"РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД извършва конвертиране на дизелови и турбодизелови двигатели на камиони и автобуси на газо-дизел по италианска технология с основни компоненти на марката BRC. Всички основни компоненти (редуктор, електрически клапани, спирателни кранове, стоманена тръба, бутилки за метан и др.) са италиански, а монтажът, изработването на допълнителните компоненти и настройката на двигателя се извършва в България в специализираните сервизи на "Ремикс България" ООД или на място по желание на клиента, като осигурява гаранционна и следгаранционна поддръжка.

"РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД по желание на своите клиенти може да осигури лизингова схема или банков кредит за закупуване на станция или полуремаркета, като същевременно гарантира пред съответните институции за правилното техническо поддържане и възможност за обратно изкупуване на съоръжението, преди изтичането на срока за изплащане на цена по допълнително договаряне.

Офис: София, ул. “Н. Габровски” 1, хотел “Диана 1”, ап. 43 тел./факс: 02-8629057
Управител Любо Ганев: 0888-330053
Изпълн. директор Красимир Гайдаров: 0886-435660
E-mail: remix@datacom.bg www.remixbg.com

Производствена база: София ул. “Георги Белов” 2 в двора на ВиК тел./факс: 02-9745012
Склад: 0887-545041; 0889-585558 Техническа поддръжка: 0887-591300; 0888-007347